Morse Watchmans on pyrkinyt jo vuodesta 1882 luomaan turvallisen toimintaympäristön yrityksille ja suojaamaan omaisuutta eri puolilla maailmaa. Meidän kehitystyömme tuloksena syntyi helppolukuinen ”nauhakello”, jossa nauhamainen asteikko liikkuu kiinteään viisariin nähden. Lisäksi lisäsimme nauhakelloihimmequartz-koneiston, jolla varmistettin ajan mittaamisne tarkkuus ja koneiston kestävyys.

Siirryimme digiaikaan ottamalla käyttöön uuden keinon kerätä, tallentaa ja jakaa turvallisuusdataa elektronisesti. Ensimmäiset tallennukset tehtiin 1987. Siitä lähtien on ollut mahdollista automatisoida vartijakäyntien raportit ja seuranta-asemat, joihin pystyttiin tallentamaan 2000 lukemaa. Näin loimme yhtenäinen laitteistosta ja ohjelmistosta koostuvan kokonaisuuden.

Vuonna 1991 lanseerattiin Boss 2000 -sarjan turvajärjestelmä, joka on käytössä yli 20 000 kohteessa eri puolilla maailmaa. Turvallisuustarpeen ja valvonnan helppouden mukaan tarjolla on kolme erilaista turvamallia.

Morse Watchmans kokee tärkeimmäksi suunnitella sellaisia innovatiivisia tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden vaatimuksia mahdollisimman täsmällisesti.

Avaintenhallinta on ollut aina yritysten turvallisuuden heikoimpia lenkkejä, etenkin suuremmissa yksiköissä, kuten hotelleissa, sairaaloissa ja virastoissa. Morse Watchmansissa tajuttiin 1990-luvun alussa, että yritykset tarvitsevat yhä kipeämmin ratkaisuja avainten hallintaan ja niiden käytön valvontaan. Morse Watchmans oli jo noussut johtavaan markkina-asemaan, ja sillä oli useita luottoasiakkaita, jotka uskalsivat kertoa ongelmistaan ja murheistaan.

Yritykset kertoivat säilyttävänsä korvaamattomia pääavaimia lukkojen takana kassakaapeissa, ja että avaimista huolehtiminen ja niiden käytön kirjaaminen oli täysipäiväistä, oikeastaan 24/7-työtä. Meille kerrottiin, mitkä asiat koetaan ongelmiksi ja miten työntekijät saattoivat hyötyä järjestelmästä. Avaimen katoamista tai varkautta ei aina merkitty päiväkirjoihin, eikä järjestelmä ollut riittävän joustava eikä käyttäjäystävällinen.

Morse Watchmans kehitti 1993 KeyWatcherin, ensimmäisen itsenäisen avaintenhallintajärjestelmän. KeyWatcher luovuttaa avaimet sähköiset käyttöoikeudet saaneille käyttäjille. Avaimia säilytetään älykkäässä turvakaapissa, joka tallentaa avaamisen tiedot (käyttäjän koodi ja ajankohta). Kukin avain on lukittuna paikallaan, ja järjestelmä vapauttaa ainoastaan käyttäjälle tarkoitetun avaimen. Käyttöön otettiin myös Random Key Return -toiminto, jonka ansiosta avaimilla ei ole omia paikkoja, vaan ne voidaan palauttaa mihin tahansa vapaaseen paikkaan. Näin avainten sijainti ei myöskään kerro väärinkäyttäjille mitään avaimen käyttökohteesta.

Järjestelmän suosion kasvaessa asiakkaat antoivat palautetta ja esittivät toiveita uusista toiminnoista. Vastauksena toiveisiin järjestelmään lisättiin uusia ominaisuuksia, ja järjestelmää pystyttiin laajentamaan tuhanteen avaimeen ja käyttäjään saakka. Lisätoiminnot ovat myös mahdollisia, kuten kestävä polykarbonaattikansi, jonka läpi kaapissa olevat avaimet voi nähdä. Tärkein uudistus oli kuitenkin itsenäinen KeyWatcher-avaintenhallintaohjelmisto, joka mahdollistaa järjestelmän käytön tietokoneella tai modeemin kautta. Näin käyttäjä voi seurata kunkin avaimen käyttöä takautuvasti. Nykyisin järjestelmä on asennettu tuhansiin laitoksiin, virastoihin ja yrityksiin.

Vuonna 1996 markkinoille tuotiin uusi PowerCheck 3000, kompakti ohjelma, josta käyttäjä saa kaiken tarvittavan tiedon palo- ja turvajärjestelmästään.

Morse Watchmansin järjestelmät olivat 2000-luvun alussa edelleen markkinoiden parhaat, toimivimmat ja monipuolisimmat. Vuonna 2004 esittelimme uuden sukupolven avaintenhallintajärjestelmän, Keywatcher III:n. Se saattoi toimia entistä suuremmalla avain- ja käyttäjämäärälla, ja lisäksi siinä oli integroitu kortinlukuliittymä, monikäyttäjä- ja määrättyjen valikoiden mahdollisuudet sekä uusi KeyPro III -avaintenhallintaohjelma.

KeyWatcheria ja KeyBankia muutettiin vuonna 2007 vieläkin turvallisemmiksi avaintenhallintajärjestelmiksi. Niihin lisättiin avoimia moduuleita joiden avulla voidaan hallita muiden esineiden käyttöä. Suuremmissa säilytyskaapeissa voitiin pitää kookkaampiakin esineitä kuin avaimia, esimerkiksi lääkereseptejä, käsiaseita, työkaluja, lompakkoja tai puhelimia. Toisaalta säilytystaskut taas soveltuivat loistavasti pankki-, arvo- tai avainkorttien säilytykseen. Tuotesuunnittelijat lisäsivät kaappeihin valaistut avainpaikat helpottamaan oikean avaimen hakemista tai palautusta oikeaan paikkaan. Ohjelmistokehittäjät täydensivät KeyPro III -järjestelmää uusilla toiminnoilla, kuten Priorisoiduilla sähköposti-ilmoituksilla, joiden ansiosta turvallisuushenkilöstö pidetään Smart Keys -avainten sijainnista ajan tasalla.

Vuosi 2011 oli ”koskettavaa” aikaa: markkinoille tuotiin uusi, kosketusnäytöllinen KeyWatcher. Se on klassisen KeyWatcher Illuminatedin uudempi versio, ja siinä on suuri ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Sen jälkeen julkaistiin myös KeyBank Touch, jolla parannettiin KeyBankin käyttömukavuutta.

Maailmanlaajuisena turvallisuus- ja valvontajärjestelmien markkinajohtajana Morse Watchmans on sitoutunut takaamaan liike- ja tuotantoyksiköiden toimintaympäristön turvallisuuden. Morse Watchmans hyödyntää ja kehittää jatkuvasti uusinta teknologiaa, ja aikoo tuoda markkinoille innovatiivisia turvatuotteita myös vastaisuudessa.